среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja sztachetki plastikowe na plot i furtę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz wyjątkowych przypadków.

Konstrukcja plot z plastyku na plot i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie nie licząc szczególnych przypadków.

Sztachety plastikowe na plot i furtę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma przylegającymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń blisko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety PVC na plot i bramkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę wykonania jego instalacji oraz planowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji balaski z PCV na plot i bramę ze sztachet potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy projektowane plotki z plastiku na plot i bramę ogrodzeniowa jest niezgodne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W przypadku gdy projektowane plotki z plastiku na plot i furtę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak rozpoczęcia robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий